Liikuntaneuvojaopiskelijat työharjoittelujaksolla FC Kuusysissä

Jia Haapea ja Miska Jurkkola ovat 17-vuotiaita toisen vuoden liikuntaneuvojaopiskelijoita, Suomen Urheiluopistolta, Vierumäeltä. Opiskelijat toimivat FC Kuusysillä yhdentoista viikon työharjoittelussa, ja pääsivät tekemään työharjoittelun aikana laaja-alaisesti kaikkea palvelumuotoilusta koulujen iltapäiväkerhotoimintaan.  

Haapea pelaa itsekin jalkapalloa ja työharjoittelu vastasi hyvin hänen odotuksiaan. Päällimmäisenä positiivisena harjoittelujaksosta jäi mieleen se, että päivät olivat aina erilaisia. ”Tuli lisää varmuutta ja uusia vinkkejä ohjaamiseen, myös muilta ohjaajilta ja heitä seuraamalla oppi paljon uutta”-kommentoi Haapea. Jia listaa, että erityisesti palvelumuotoilun ja markkinoinnin osa-alueiden tutuksi tuleminen olivat ehdottomasti harjoittelujakson positiivisia puolia, unohtamatta viikkojen kohokohtia: ala-asteiden koulujen kerho-ohjauksia. 

Jurkkola tulee lajitaustaltaan salibandyn maailmasta ja koki, että harjoittelujakson sisältö oli odotettua monipuolisempi. Miska koki pääsevänsä hyvin mukaan suunnittelemaan erilaisia projekteja, ja ohjauskokemusta karttui runsaasti, Lisäksi positiivista oli, että sai olla tekemisissä erilasten ryhmien kanssa ja tätä kautta myös vuorovaikutustaidot kehittyivät. Mieluisimpia viikkoina olivat koulujen kerho-ohjaukset. 

Molemmista opiskelijoista oli mukava tulla työharjoitteluun juuri FC Kuusysiin, sillä vastaanotto harjoitteluun oli selkeää, hyvällä ja positiivisella ilmapiirillä maustettu. Iso plussa oli, että työharjoittelu pysyi koko jakson aikana monipuolisena, vaikka on tällä hetkellä meneillään merkittävä pandemia-aika, joka vaikuttaa jollakin tapaa aina kaikkeen. 

Molemmilla jäi siis harkasta hyvä fiilis, työnkuva oli monipuolinen ja tuli paljon uutta tietoa, josta on varmasti hyötyä jatkossa opinnoissa ja työelämässä.

Tämän tiedotteen kirjoittaminen oli yksi työharjoittelijoiden työtehtävistä monien muiden tehtävien lomassa. FC Kuusysi kiittää Haapeaa ja Jurkkolaa työharjoittelujaksolle antamastaan panoksesta, ja toivottaa jatkossakin opiskelijat tervetulleiksi monipuoliselle työharjoittelujaksolle FC Kuusysiin.

FC Kuusysi ry