Avustusmuodot

Mistä tukea harrastusmaksuihin?

Maksuvaikeustilanteissa apua on saatavissa. Yhdenkään lapsen harrastus ei sovi päättyä perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen. Tilanteissa, jolloin perheellä on rahallisesti tiukkaa maksaa harrastuksista aiheutuneita kuluja, toivomme, että otatte hyvissä ajoin yhteyttä joko oman toimintamuotonne yhteyshenkilöön tai seuran toiminnanjohtajaan. Alla on esitelty kootusti erilaisia tukimuotoja ja yhteisöjä, joista tukea voi hakea harrastemaksuihin.

Tukijengi - FC Kuusysin lastenliikuntaryhmiin tukea

OSA SINUA, OSA PERHETTÄ

FC Kuusysi ry on käynnistänyt Tukijengi-toiminnan, jonka tarkoituksena on tukea vähävaraisten lasten jalkapalloharrastustoimintaa. Tukijengi toimii perheiden tukimuotona, jossa yritykset ja yksityishenkilöt voivat tukea rahallisesti perheitä lahjoittamalla lapsille osallistumisia FC Kuusysin lastenliikunta-harrastustoimintaan Lahden alueella (mm. Lahti, Hollola, Hämeenkoski, Nastola, Vääksy).

Tukijengi toiminta sai alkunsa kevättalvella 2019, kun Lahdessa toimivan Ravintola Erikan omistajat ottivat yhteyttä FC Kuusysiin ja selvittelivät mahdollisuutta toimia tukijana vähävaraisille perheille. Yhteistyön tuotoksena syntyi Tukijengi-toiminta, johon tarkoitus haastaa mukaan lisää yrityksiä.

Perheet – Hae mukaan tuen piiriin

Lapsen harrastukseen tukea voi hakea kuka tahansa perhe. Perheet täyttävät itse lomakkeen FC Kuusysin kotisivuilla. Lomakkeella perheet ilmoittavat osallistujan perustietojen ja halutun ryhmän lisäksi vapaamuotoisesti tarpeestaan päästä tuen piiriin. FC Kuusysin toiminnanjohtaja Pasi Reinisalo, palvelupäällikkö Teemu Saares ja kilpailupäällikkö Sami Kollanus lukevat hakemukset ja tekevät päätökset tuensaajista. Tuensaajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti tuesta sekä siitä, mikä yritys on tukenut heidän lasten harrastusta (mikäli yritys on antanut tähän luvan). Perheet voivat hakea tukea useaan otteeseen ja usealle lapselle. Saatu tuki EI vaikuta uudelleen hakuun, eli perhe joka on saanut tukea toimintaan voi hakea uudelleen tukea uuteen toimintakauteen. Tuen määrä voi vaihdella tapauskohtaisesti, toiminnanjohtaja voi myöntää harrastustoiminnan osittain tai kokonaan kattavaa tukea. Tuen alaiset toimintamuodot: Perhefutis, Futiskoulu ja LahenLiiga.

Hae Tukijengi-avustusta

Lataa Tukijengin esite tästä

Pelastakaa Lapset ry - Eväitä Elämälle

Pelastakaa Laspen ry:n Eväitä Elämälle-ohjelma tukee lapsia, joiden mahdollisuus jatkaa harrastustoimintaa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Ohjelma on tarjonnut useille perheille tukea niin lapsen koulu- kuin harrastustoimintaan. 

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kaksi tukimuotoa, jotka ovat oppimateriaalituki ja harrastustuki. Lisätietoa ohjelmasta Pelastakaa Lapset ry:n kotisivuilta.

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 58 paikallisyhdistystä. Tuen kanavoimisessa yhdistykset toimivat nopeina auttajina alueillaan.

Ohjeet tuen hakuun (linkki).


Tukikummit - Kirkon diakoniarahasto

Tukimummien kautta voivat perheet hakea avustuksia useisiin toimintoihin, myös lasten harrastustoimintaan. Avustukset ovat kertaluontoisia ja perhekohtaisia. Tukikummi-säätiö kanavoi saamansa lahjoitukset Kirkon diakoniarahastolle. Avustustenjakoperustasta vastaa kirkot omien sääntöjen ja käytänteiden mukaisesti. Hakemuksen tekemisen ja avustuksen saamisen edellytyksenä EI ole kuuluminen tiettyyn uskontokuntaan. Aina avustusta hakiessa tulee perheen olla yhteydessä paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tukikummien kotisivuilta voit lukea lisätietoja avustuksista.

Haluatko hakea tukea tukikummeista? Ota yhteys Lahden alueen diakoniatyöntekijään (linkki).

Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry

Hope ry perustettiin 2009. Sen perusajatuksena on hyvän kierre sekä antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Hope on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Se toimii 20 paikallistoimijan voimin eri puolilla Suomea. Lisätietoa Hope ry:n toiminnasta.

Hope auttaa vähävaraisia ja muun muassa kriisin kohdanneita lapsiperheitä. Hopelta on mahdollista hakea tukea lasten harrastustoimintaan.

Ohjeet tuen hakuun (linkki).

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki - Tukilinja

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry on taho, joka julkaisee vammaisalan erityislehteä, Tukilinjaa. Lehden tuotoilla tuetaan pitkäaikaisesti toimintarajoitteisia henkilöitä ja heitä edustavia yhteisöjä. Osa tuista jaetaan yhteistyössä vammaisalan toimijoiden kanssa. https://www.tukilinja.fi/

Lisätietoja tukilinjan apurahoista, hakuohjeet, jakoperusteet ja lomakkeet löytyvät täältä.

Jalkapallo-Säätiö - Pertti Alaja -rahasto

Vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallotoiminnan edistämistä tuetaan Jalkapallo-Säätiön alaisuuteen syksyllä 2017 perustetun edesmenneen puheenjohtaja Pertti Alajan mukaan nimetystä rahastosta. Jalkapallo-Säätiön hallitus päättää avustamisen periaatteista vuosittain elokuun tietämillä. Avutushaku toteutetaan syys-lokakuussa vuosittain ja päätökset avustuksista julkaistaan joulukuussa. Rahastosta voivat myös yksityiset henkilöt anoa tukea.

Valio Akatemia - Valio Akatemia ohjelma

Valio Akatemia ohjelma tukee lasten ja nuorten liikuntaharrastusta ja hyvinvointia. Ohjelma on perustettu vuonna 2013. Hakukierros tapahtuu aina kerran vuodessa. Stipendiä voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat liikuntaa harrastavat ja siitä kiinnostuneet lapset ja nuoret ympäri Suomen. Hakijana voi toimia yksittäinen liikkuja, joukkue tai koululuokka. Aikuinen voi hakea lapsen tai nuoren puolesta tukea, tuki tulee käyttää kokonaisuudessaan lapsen tai nuoren liikuntaharrastuksen edistämiseen. Lisätietoa Valio Akatemiasta (linkki).

Suomen Lions-liitto ry - LC Lahti

Klubit myöntävät paikallisesti avustuksia yksityishenkilöille ja yhteisöille. LC Lahti/Launeen kotisivuilta tarkemmat lisätiedot paikallisesta tuesta ja yhdistyksen toiminnasta. Lahdessa on lisäksi toimintaa kahdessa muussa Lions Club yhdistyksessä: LC Lahti Vesijärvi ja LC Lahti Ankkurit.

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä - Sosiaalipalvelut lapsiperheille

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa tukea lapsiperheille elämän eri tilanteissa. Palvelujen tarkoituksena on auttaa perheitä selviytymään haastavista tilanteista. Perheiden tukeen lukeutuu eri palvelut ja etuudet. Palveluista on mahdollisuus keskustella sosiaaliohjaajan kanssa. Sosiaalipalveluihin otetaan yhteys lomake täyttämällä sosiaalipalveluiden kotisivuilla.

Kansaneläkelaitos - Lahden kaupunki

Kelan myöntämää toimeentulotukea saavat perheet voivat lisäksi perustoimeentulotuen lisäksi hakea täydentävää toimeentulotukea. Täydentävä toimeentulotuki kattaa esimerkiksi lasten harrastusmenot. Täydentävästä toimeentulotuesta vastaavat kunnat. Kelalla on velvollisuus siirtää hakemus kuntaan, mikäli toimeentulotukihakemus edellyttää täydentävää toimeentulotukea.

Lahden seurakuntayhtymä

Paikalliselta seurakuntayhtymältä on mahdollista saada tukea lasten harrastustoimintaan. Seurakuntayhtymän kotisivuilla on esiteltynä eri tukimuodot, joista tukea ja apua voi saada (mm. maahanmuuttajatyö, taloudelliset haasteet). 

Payback Lahti ry - tukea vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille liikuntaharrastuksiin

Payback Lahti ry on uusi yhdistys Lahdessa, joka tukee vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastustoimintaa. Yhdistys myöntää kertaluontoisia tukia rekisteröityjen yhdistysten virallisia laskuja vastaan. Tukea voidaan hakea alle 16-vuotiaiden lasten liikuntaharrastustoimintaan. Lisätiedot yhdistyksen toiminnasta ja hakuohjeet.